0 merk web

Disclaimer

Auteursrecht
Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Silvini.

Merkenrecht
Silvini en de door Silvini vertegenwoordigde productnamen zijn wettig gedeponeerde handelsmerken en mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Silvini.

Aansprakelijkheid
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Bezoekers en/of gebruikers van silvini.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Silvini aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Persoonsgegevens
De  door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.

© 2018 Silvini Alle rechten voorbehouden